SmartKlik.dk er gået på pension, du viderestilles nu til 365Tid.dk

SmartKlik.dk has been retired, you are being redirected to 365Tid.dk

Der er ikke længere adgang til SmartKlik. Du skal i stedet bruge den nye opdaterede timeregistreringsløsning, hvor du finder alle de tinger du kender fra SmartKlik.

Opdater venligst alle bogmærker til den nye sti. Tryk her for at komme til den nye side..

SmartKlik is no longer accessible. you must use the new, updated version instead where you'll find all the features you know from SmartKlik.

Please update all bookmarks to the new url (https://365tid.dk) or click here